Anonim

Trg Stjepana Radića od strane NFO-a

Hrvatska tvrtka NFO revitalizirala je glavni trg u primorskom gradu Crikvenici dodavanjem stepenica, terasa i teksturiranog asfalta za razgraničenje različitih zona (+ prezentacija).

NFO je pobijedio na javnom natječaju za transformiranje gradskog trga koji je povezan sa šetnicom i pruža stanovnicima otvoren javni prostor koji gleda preko Jadranskog mora.

Arhitekti su svoje intervencije sveli na minimum kako bi održali poglede i omogućili prostoru da obavlja različite funkcije.

Drveće koje se pružaju šetnicom dok se približava otvorenom platou nastavlja se oko njegovih rubova, pružajući zasjenjene terase za jedare smještene duž perimetra.

Postojeća padina na stražnjem dijelu mjesta pretvorena je u niz stepenica i terasa koji stvaraju sjedala i odvajaju trg od ulica koje vode u grad.

Cesta koja prolazi između trga i marine popločena je u kaldrmi kako bi se stvorila brzinska površina koja potiče vozače da smanje brzinu, dok čak i bumpiri kaldrme upozoravaju pješake da se približavaju cesti.

"Cesta je odspojena od pješačke zone s taktilnim barijerama u tessellaciji radi sigurnosti i informiranja o cesti bez stvaranja vizualne barijere prema moru", objašnjavaju arhitekti.